RVPนำร่องการแก้ไข“จุดเสี่ยงจุดอันตราย” ด้วย “ยางรถเก่าแปรสภาพ”

Categories : Insurance, ESG News

Public : 09/16/2022
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นำร่องการแก้ไข“จุดเสี่ยงจุดอันตราย” ด้วย “ยางรถเก่าแปรสภาพ” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอยุธยา ร่วมกับเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี,กำนัน,ทีมงานเทศบาล,คณะครูอาจารย์ นักเรียน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำร่องการแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายด้วยยางรถเก่าแปรสภาพ ที่บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัดม่วงหวาน เทศบางตำบลมหาพรหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นจุดที่มีสภาพเป็นทางแยกและเป็นที่ตั้งของวัดและโรงเรียน ทำให้มีการสัญจรของรถเป็นจำนวนมาก รวมถึงตอนกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างจนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงได้มีการนำร่องการแก้ไข“จุดเสี่ยงจุดอันตราย” ด้วยการนำ “ยางรถเก่าแปรสภาพ” เป็นอุปกรณ์จัดการความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจุดดังกล่าว