ตลท.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่กองบัญชาการกองทัพไทย 

Categories : Uncategorized, Stock Market, ESG News

Public : 09/16/2022
        รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร รวมทั้งฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยเพทาย เพชรรัตน์ และกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด แก่กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยมี พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ