โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดวาดภาพดิจิทัล

Categories : Update News, PR News

Public : 09/16/2022

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดวาดภาพดิจิทัล

 

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครเยาวชนตัวแทนโรงเรียนทั่วไทย ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ เวที “การประกวดวาดภาพดิจิทัล” นี้ได้รับความสนใจจากคุณครูและอาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งนักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จไปอีกก้าวของโครงการ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่กับความเป็นไทยผ่านศิลปะให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงออกซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ ที่ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริม พัฒนา และยกระดับทักษะการวาดภาพดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย เพื่อร่วมสร้างพื้นฐานความก้าวหน้าให้กับสังคมไทย

 

ล่าสุด โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำปี 2565 ประกาศ 40 รายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ “การประกวดวาดภาพดิจิทัล” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบได้ทาง https://เท่อย่างไทย.com/dpainting.php หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 06 2070 0088, 06 2070 0099