บริษัทสิงคโปร์ร่วมค้นหาหาโอกาสทางธุรกิจในไทยผ่านโครงการ The Business Circle ของยูโอบี

Categories : Update News, Finance

Public : 09/16/2022

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทจากสิงคโปร์จำนวน 31 แห่งได้มาเยือนประเทศไทยจากการร่วมทริป สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Business Circle ของทางธนาคารยูโอบี โดยมีจุดประสงค์เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโตและสร้างพันธมิตรกับผู้นำธุรกิจในประเทศไทย

โครงการ Business Circle ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารยูโอบีนั้น มีจุดประสงค์ที่จะช่วยผู้นำในรุ่นถัดไปที่มาจากธุรกิจครอบครัวในเอเชียในการขยายธุรกิจ ทริปของโครงการนั้นจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน โดยทางธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับ Singapore Management University ในส่วนของกิจกรรมนั้นมีการแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการสร้างเครือข่ายกับสมาชิกของ The Business Circle จากฝั่งประเทศไทย โดยในปีนี้จะจัดทริปลักษณะเดียวกันขึ้นอีกสองทริปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจในสิงคโปร์และธุรกิจในไทยและเวียดนาม

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เราดีใจที่ได้มีโอกาสพาลูกค้ามารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและหารือเรื่องธุรกิจในอุตสาหกรรมในกลุ่ม S-Curve ซึ่งก็คืออุตสาหกรรมที่เน้นหนักไปทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสในการขยายตัวในภูมิภาคอาเซียน ตลอดกิจกรรมสร้างเครือข่ายของ The Business Circle นั้น ธุรกิจครอบครัวจากฝั่งไทย 32 ธุรกิจ และจากฝั่งสิงคโปร์ 15 ธุรกิจก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงโอกาสเติบโตในประเทศไทยและภูมิภาคโดยรอบ รวมถึงแนวทางที่ทางยูโอบีสามารถต่อยอดแผนการเติบโตของธุรกิจได้ไปพร้อมๆ กัน”

จุดประสงค์ของโครงการ The Business Circle นั้นคือการสร้างชุมชนของเจ้าของธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโต โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจคนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ สมาชิกจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการรักษาระดับการเติบโตไว้ด้วยการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ และแนวคิดของผู้นำที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา นอกจากนี้ แนวคิดนี้ยังมุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์และการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างสมาชิกที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศต่างๆ

 

ธนาคารยูโอบีมั่นใจในศักยภาพระยะยาวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จะกลายเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลกภายในปี 2573 นี้ ซึ่งจะเติบโตแซงหน้ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งทางธนาคารยูโอบีมีความได้เปรียบบริษัทคู่ค้าในด้านการขยายตัวในภูมิภาคนี้โดยอาศัยเครือข่ายที่มีอยู่

 

ธนาคารยูโอบีได้จัดให้มีแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าในด้านการจัดหาเงินทุนข้ามชาติแบบครบวงจร โดยอาศัยหน่วยพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศและหน่วยให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของทางธนาคารเอง ซึ่งลูกค้าจะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของทางธนาคารได้อย่างเต็มรูปแบบผ่านทางเครือข่ายที่มีอยู่

“นอกจากในด้านอื่นๆ แล้ว เรายังช่วยบริษัทต่างๆ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การรุกตลาด พลวัตรของอุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษาปัญหาต่างๆ ในการทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน” นายตัน ชุน ฮิน กล่าว

ธนาคารยูโอบีได้ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนนี้มาเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว โดยจุดแข็งของทางธนาคารคือมีสาขาใน 8 ประเทศจากประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ