SPRC ร่วมกับ กนอ. หน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสา เก็บขยะชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง   

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/19/2022
 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง จ.ระยอง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 หรือ International Coastal Cleanup 2022 (ICC 2022) ภายใต้แคมเปญ “Sea the Change” ซึ่งในปีนี้ SPRC และกลุ่มพันธมิตร มุ่งมั่นเก็บขยะ ผนึกพลังจิตอาสากว่า 1,000 คน ทำความสะอาดตลอดแนวชายหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง สามารถเก็บขยะได้เกือบ 3,000 กิโลกรัม เพื่อคืนความสวยงามให้หาดทราย มุ่งหวังให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง พร้อมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด บริเวณชายฝั่งทะเล และแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่า ประเทศไทยได้ตระหนักถึงเรื่องการอนุรักษ์และพิทักษ์ชายฝั่งทะเล

ภายในงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจาก นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดงานและร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่...ธนากร นิ่มมะโน ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ นาวาเอกอนุพงศ์ จันทร์พฤกษ์ รองอำนวยการศูนย์การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง นายชาณุ เดชธัญญนนท์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ...ศุภกฤษ ทองลิ่ม นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๔พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ นายฉกรรณ์ คชรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง นายบัญชา ฮาดสม รองประธานฝ่ายโรงแรมที่พักฝั่งตะพงและรองประธานโรงแรมที่พักและร้านอาหารฝั่งก้นอ่าว นายอดิศร พัฒนภักดี ประธานชมรมผู้ประกอบการหาดแม่รำพึงจังหวัดระยอง โดยร่วมกับ นายโรเบิร์ต โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ตลอดจนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง

นายโรเบิร์ต โดบริค เปิดเผยภายในงานว่า ที่ผ่านมาได้เกิดแนวทาง การรณรงค์เพื่อพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ซึ่งนานาประเทศได้พร้อมใจที่จะดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมเพรียงกันทั่วโลก โดยกำหนดให้ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ ของเดือนกันยายนทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล SPRC จึงได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 20  โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและเยาวชน ในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง

การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ “Sea the Change” ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่รำพึงตลอดแนวหาดความมากกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมแข่งขันเก็บขยะชายหาด เพื่อชิงทุนการศึกษามอบให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลบ้านเพและองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง จำนวน โรงเรียน นอกจากนี้ขยะที่เก็บได้จะมีการนำไปรวบรวมข้อมูลปริมาณและแยกประเภทขยะ เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์ต้นเหตุปัญหาขยะและหาแนวทางรณรงค์ป้องกันต่อไป

ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สามารถเก็บขยะได้ถึง เกือบ ตัน หรือ 2,999 กิโลกรัม นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคี การไม่ละเลยปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบนิเวศชายฝั่ง และแสดงให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ว่า ประเทศไทยตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์และพิทักษ์ชายฝั่งทะเล