ปตท. จับมือ UBE ชูเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อน

Categories : Stock Market, PR News

Public : 09/19/2022

ปตท. จับมือ UBE ชูเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อนที่ผ่านการวิจัยด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลของประเทศ

 นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามในสัญญาการใช้เทคโนโลยียีสต์ InnoTherm-380GA ในกระบวนการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE

โดยความร่วมมือนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงที่ผ่านการวิจัยโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มาพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อนเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เอนไซม์ย่อยแป้งในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเอนไซม์ย่อยแป้งลง แต่ไม่ลดประสิทธิภาพการผลิต ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย ลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเสถียรภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีและพลังงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป