กลุ่ม MILL เดินหน้าลดต้นทุนพลังงาน ตั้งเป้าลด 40 ล้านบาทต่อปี

Categories : Stock Market, PR News

Public : 09/20/2022
 

กลุ่มมิลล์คอน สตีลฯ เดินหน้าลดต้นทุนพลังงาน รองรับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น นำร่องติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ตั้งเป้าใช้พลังงานทดแทน 8.5 เมกะวัตต์ภายในปีนี้ ลดต้นทุนกว่า 40 ล้านบาทต่อปี เป็นต้นแบบผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเหล็กจากพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคลากรและนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า กลุ่มมิลล์คอน สตีลฯ ให้ความสำคัญด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด โดยนำบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเข้ามาบริหารจัดการด้านพลังงาน นำร่องด้วยการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) ปัจจุบันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่ 6.0 เมกะวัตต์ และเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 8.5 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทสามารถลดต้นทุนพลังงานในการดำเนินงานได้มากกว่า 40 ล้านบาทต่อปี

โดยกลุ่มมิลล์คอน สตีลฯ มีเป้าหมายในการลดต้นทุนด้านการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัท ตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จากการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นต้นแบบผู้นำด้านพลังงานสะอาดในอุตสาหกรรม 100% อีกทั้งมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างรู้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินงานตามกรอบธุรกิจแบบ ESG ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)

“การใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินงาน นับเป็นก้าวที่สำคัญที่สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน และเป็นอีกทั้งหนึ่งวิธีที่จะช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ซึ่งหากโครงการเสร็จสมบูรณ์จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 4,900 ตันคาร์บอนฯ (Ton CO2 eq)”

นางสาวสุรีรัตน์ กล่าวต่อว่า กลุ่มมิลล์คอน สตีลฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การติดตั้งโซล่าเซลล์นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนในการใช้พลังงานของกลุ่มบริษัท และเป็นเพียงหนึ่งวิธีเบื้องต้นในการลดต้นทุนด้านการดำเนินงานเท่านั้น กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ต่อยอดธุรกิจ และจะแสวงหานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทต่อไป