PROEN จับมือ “ลาวเทเลคอม” ยกระดับการให้บริการคลาวด์ใน สปป.ลาว

Categories : Stock Market, PR News

Public : 09/20/2022
 

PROEN ผนึก “ลาวเทเลคอม” ผู้ดำเนินธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและบริการศูนย์ข้อมูล รายใหญ่ใน สปป.ลาว ร่วมกันลุยพัฒนาธุรกิจการให้บริการคลาวด์ หวังยกระดับการให้บริการ พร้อมแต่งตั้ง “ลาวเทเลคอม” เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นเวลา 5 ปี

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้ลงนามร่วมกับ Lao Telecommunication Public Company (LTC) เพื่อให้ LTC เป็นตัวแทนจำหน่ายงานบริการคลาวด์ ซึ่ง LTC เป็นบริษัทตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ดำเนินการเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน บริการศูนย์ข้อมูลและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) อีกทั้งได้ตกลงร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจของบริการคลาวด์กับ PROEN

 

ทั้งนี้ PROEN จะทำหน้าที่แนะนำ ออกแบบและติดตั้งระบบ Cloud Services พร้อมทั้งดูแลระบบเพื่อให้บริการแบบ "Quick Win" ตอบโจทย์ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลในรูปแบบ Cloud Native และ Opensource ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมง จัดทำคู่มือการใช้งาน จัดฝึกอบรมพนักงานขายและพนักงานด้านเทคนิคของ LTC เพื่อเสริมทักษะในการให้บริการคลาวด์ ให้เป็นมาตรฐานสากล