เอเซีย พลัส จับมือ FWD วางแผนการมอบมรดกผ่านการทำประกันชีวิต

Categories : Stock Market, Insurance

Public : 09/21/2022

 

  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ เอเซีย พลัส บริษัท จัดงานสัมมนาให้กับลูกค้าสุด Exclusive ในหัวข้อ “Wealth Transfer and Tax Planning” โดยได้รับเกียรติจากกูรูมืออาชีพ 

คุณนพพร เจริญกิจราษฎร์ Baker & Mckenzie ร่วมพูดคุย เรื่อง Tax Planning พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องวิธีการบริหารจัดการและวางแผนการมอบมรดกให้เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการทำประกันชีวิต เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนมรดก และส่งมอบทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ของ FWD ประกันชีวิต ร่วมให้ความรู้เรื่อง Wealth Transfer เครื่องมือทางการเงินสำหรับบริหารการส่งต่อความมั่งคั่ง เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญสามารถวางแผนการการเงินส่งต่อความมั่งคั่งผ่านการทำประกันชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยมี นางสาวกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ที่ จากซ้ายนายพิทเยนท์ อัศวนิก กรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ จากซ้ายและนายประภวิษณุ์ รังสาดทอง Chief New Market Officer บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรม สินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ