ออมสิน จัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้นฟรี พร้อมให้ E-certificate

Categories : Update News, Finance

Public : 09/21/2022

ธนาคารออมสิน จัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น ผ่านช่องทาง Online เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น

ผู้สำเร็จหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2565 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เช่น Online Meeting Consultation, WorkShop และ ShowCase เป็นต้น

       

"รับชมย้อนหลัง 10 วิชา อบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น 2565 ผ่าน 2 ช่องทาง 💻 ทาง Facebook Fanpage : GSB SMEs Startup 💻 ผ่านระบบ LMS ด้วย Username และ Password ที่ได้รับทางอีเมลที่ท่านสมัคร > https://bit.ly/3Btskme 🚨 สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ > https://bit.ly/3DF7hzW

✅ เรียนจบวิชารับใบ E-certificate ภายใน 31 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น!!

#GSBmicropreneur2022 #GSBsocialbank #GSBsociety