ตลท.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

Categories : Stock Market, PR News

Public : 09/21/2022

 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วยแนวคิดธุรกิจยุคใหม่”

พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมดำเนินโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วยแนวคิดธุรกิจยุคใหม่ และการออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas” เพื่อส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบันแก่ผู้บริหารและบุคลากรของอาชีวศึกษา พร้อมขยายความรู้ไปยังนักเรียนอาชีวะ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรอาชีวศึกษาเอกชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ กว่า 430 คน จาก 203 วิทยาลัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14-15 ก.ย. ที่ผ่านมา