SMDเฮชนะประกวดราคาคุรุภัณฑ์40ล้าน

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/21/2022

SMDเฮ ชนะประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

บมจ.เซนต์เมด (SMD) ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต  ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์มูลค่า 40 ล้านบาท  จัดซื้อชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะวิกฤตพร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดโมดูล จำนวน 2 ชุด ของโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หนุน Backlog เพิ่ม

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMDผู้ดำเนินจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต เปิดเผยว่า ในปัจจุบันความต้องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลายตามลำดับ แต่ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ทั้งในห้องฉุกเฉินและห้องไอซียู ซึ่งยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ SMD มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงในธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิตในระดับประเทศ ซึ่งมีครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีทีมงานพร้อมให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ได้มาตรฐาน ISO 9001 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าวรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ล่าสุด บริษัทฯ เดินหน้าสร้างการเติบโตต่อเนื่อง โดยชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ  Price & Performance Ratio ในการจัดซื้อชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะวิกฤต พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดโมดูล จำนวน 2 ชุด  มูลค่ารวม 40 ล้านบาท  เพื่อนำมาติดตั้งใช้งานในห้องฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลศิริราช

SMD เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต โดยจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ โรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกองทัพฯโรงพยาบาลเอกชน คลินิก นิติบุคคล และบุคคล มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี จึงมีฐานลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก สะท้อนผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้ 1,398.67 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 223.43 ล้านบาท ซึ่งการชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ในครั้งนี้จะทำให้ช่วยเพิ่มงานในมือ (Backlog) รวมถึงให้สินค้าเครื่องมือแพทย์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและใช้งานกันกว้างขวางขึ้นในระยะยาวดร.วิโรจน์ กล่าว