ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ TEAMG

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/23/2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ TEAMG) เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วยค่า P/E ที่ 104 เท่า  โดยปัจจุบัน TEAMG อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 ทั้งนี้ หากสภาพการซื้อขายยังคงปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จะยกระดับมาตรการ TEAMG สู่ระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด และห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

จากการติดตามสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมา พบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ TEAMG ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้จะอยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย โดยในช่วงมาตรการ ราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง 161% จาก 5.60 บาท มาที่จุดสูงสุดในวันนี้ 23 กันยายน 2565 (New high) ที่ 14.60 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ประมาณ 516 ล้านบาท (ก่อนเข้ามาตรการเฉลี่ยอยู่ที่ 53 ล้านบาทต่อวัน) โดยมี P/E และ P/BV ที่ 104 เท่า และ 11 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้ TEAMG แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบแล้วว่า ไม่มีปัจจัยหรือพัฒนาการสำคัญใด ๆ ที่จะส่งผลต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป (ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 20 กันยายน 2565)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายได้หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ TEAMG อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

หลักทรัพย์ TEAMG เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 และขึ้นระดับ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 โดยให้สมาชิกดำเนินการ ดังนี้

    1. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ TEAMG ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และห้ามนำหลักทรัพย์ TEAMG คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ
    2. บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ TEAMG ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)