“AQ” ยื่นอุทธรณ์เรียกร้องความยุติธรรม

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/27/2022

“AQ” เดินหน้าลุยยื่นอุทธรณ์เรียกร้องความยุติธรรม  เงิน 3,898.70 ล้านบาท จะต้องไม่สูญเปล่า

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ โดย นาย วรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล กรรมการบริหาร เผยเกี่ยวกับผลคำพิพากษาจากศาลชั้นต้นที่มีคำสั่งยกฟ้องในคดีแพ่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 กรณีบริษัทฯขอให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เปลี่ยนแปลงงบการเงินไตรมาสแรกปี 2562 โดยให้นำเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดที่ดินหลักประกันจำนวน 3,898.70 ล้านบาท ไปบันทึกเป็นค่าความเสียหายในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่ได้ทำสัญญากันไว้นั้น

แม้ผลขั้นต้นมิได้ออกมาตามที่บริษัทฯคาดหวัง แต่บริษัทฯยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งการพิพากษายกฟ้องในครั้งนี้เป็นเพียงการตัดสินในชั้นศาลขั้นต้นเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ส่งผลกระทบด้านงบการเงินในอนาคตหรือการดำเนินกิจการของบริษัทฯแต่อย่างใด ธุรกิจของบริษัทฯยังคงดำเนินไปได้ตามแบบแผน

โดยบริษัทฯจะยื่นอุทธรณ์ต่อไป ภายในระยะเวลา 30 วัน เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณาคดีนี้ทุกๆราย

ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าความพยายามในการแก้ไขปัญหาค่าเสียหายที่ค้างคายืดเยื้อมาเป็นเวลานานจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม AQ ในฐานะหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าในคดีดังกล่าวบริษัทฯจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป