ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานเสวนา The Cooler Earth: Sustainability Summit 2022

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/27/2022

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานเสวนา The Cooler Earth: Sustainability Summit 2022ภายใต้หัวข้อ “Facilitating Equal Opportunity” : สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่เท่าเทียมอย่างยั่งยืน

คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารององค์กร ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน คุณเจสัน ลี ผู้บริหาร Sustainability ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วยคุณพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Vulcan Coalition สตาร์ทอัพ เอไอ ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา และคุณกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมงานเสวนา The Cooler Earth: Sustainability Summit 2022ภายใต้หัวข้อ “Facilitating Equal Opportunity”: สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่เท่าเทียมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของสภาวะแวดล้อมบนโลกของเรา ควบคู่ไปกับการรณรงค์ในเรื่อง ความเท่าเทียมทางสังคมของผู้พิการ ซึ่งภายงานเสวนาได้มีการร่วมแสดงทรรศนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคสังคม และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า “เพราะ The Cooler Earth ไม่ได้หมายถึงโลกที่เย็นขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึง cooler heart หรือ cooler mind เพราะโลกที่จะยั่งยืนได้อย่างแท้จริง คนในสังคมทุกกลุ่มควรจะต้องได้รับโอกาสและการสนับสนุน เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนนั้นด้วยกัน ตามแนวคิดและความตั้งใจของเรา นั่นคือ เราจะก้าวไปสู่โลกที่ยั่งยืนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Leave no one behind”

สำหรับงานเสวนา The Cooler Earth: Sustainability Summit 2022 ถือเป็นครั้งแรกที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้จัดขึ้น โดยเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมสำคัญระดับภูมิภาคของกลุ่มซีไอเอ็มบี นั่นคือ The Cooler Earth Sustainability Summit 2022 ในธีม Facilitating A Just Transition ซึ่งกำลังจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประเทศมาเลเซีย โดยนับเป็นการจัดงานปีที่ 4 ติดต่อกัน ……………………………………………………………………………….