DRT รับรางวัล ESG100 ประจำปี 2565

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/27/2022
นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เนื่องในโอกาสที่ DRT ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 Company ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) ประจำปี 2565 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) โดย DRT อยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่ ปี 2558 และปี 2562-2565