19 บล. พร้อมให้บริการซื้อขาย DRx เริ่ม 29 กันยายนนี้

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/27/2022
    ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารบริษัทสมาชิก ร่วมเปิดตัว DRx หรือ Fractional DR ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดทุนไทย เพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ประเดิม 2 DRx แรก AAPL80X และ TSLA80X ที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย อ้างอิงหลักทรัพย์ Apple และ Tesla เริ่มเปิดซื้อขาย 29 กันยายนนี้ โดยซื้อขายได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป ซื้อขายง่ายผ่านแอปพลิเคชัน “Streaming by Settrade” โดยเข้าที่ My Menu แล้วกดเลือก DRx เพื่อแจ้งขอเปิดบัญชีลงทุน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีลงทุนสามารถขอเปิดบัญชีและดูรายชื่อบริษัทสมาชิกที่ให้บริการซื้อขาย DRx หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/drx