ไอแบงก์ ร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้”

Categories : Update News, Finance

Public : 09/27/2022

ไอแบงก์ ร่วมงาน "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้" ขานรับนโยบายคลัง เตรียมไอแบงก์ ร่วมงาน "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้"

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ร่วมงานแถลงข่าว "งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เกียรติร่วมแถลงเปิดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม BOT ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการทางการเงินภาครัฐ และเอกชนกว่า 60 แห่ง ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภท การจัดงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

ระยะที่ 1 : "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์"

ลูกหนี้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ www.bot.or.th/debtfair ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ระยะที่ 2 : "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร"

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมจัดงานในกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดในภูมิภาค ดังนี้ อิมแพคเมืองทองธานี (วันที่ 11 – 13 พ.ย. 65) โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น (วันที่ 2 – 4 ธ.ค. 65) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ (วันที่ 16 - 18 ธ.ค. 65) ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (วันที่ 20 - 22 ม.ค. 66) และหอประชุม ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (วันที่ 27 - 29 ม.ค. 66)

โดยไอแบงก์จะร่วมออกบูธในงาน "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร" ทุกจังหวัด ภายในงานมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมถึงออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ตลอดจนมีแคมเปญเงินฝาก และทรัพย์สินรอขาย เพิ่มเติมภายในงาน