LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 830 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท สตาร์โปร

Categories : Update News, Finance

Public : 09/27/2022
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา), นายเฉิน จิง-หมิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าไต้หวัน (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 830 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท สตาร์โปร เพื่อใช้ขยายโรงงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนางอำไพ จารุวัฒน์กุล ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากขวา) และ นายเฉิน กวน-หยู กรรมการผู้จัดการ (ที่ 1 จากขวา) กลุ่มบริษัท สตาร์โปร ร่วมลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้