ซาลัส จับมือ Agrow Plus พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการเกษตรสู่สารสกัด CBD พรีเมี่ยม

Categories : Update News, PR News

Public : 09/27/2022

บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตและสกัด สารสกัด CBD หรือสารสกัดกัญชง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำโดย นายวิธวินท์ วิทยานนท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ            ร่วมประกาศความร่วมมือกับ บริษัท อโกรว์พลัส จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ นำโดย นายตะวัน น้อยมีธนาสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในงานเปิดตัว “AgrowPlus นวัตกรรมการเกษตร เพื่อคนไทย” เพื่อยกระดับการเกษตรสมัยใหม่ ด้วยแนวทางการทำการเกษตรแบบประณีตของพืชกัญชง สู่สารสกัด CBD หรือสารสกัดกัญชงพรีเมี่ยม พร้อมด้วย วิลลี่ แมคอินทอช, “เสนาหอย” เกียรติศักดิ์ อุดมนาค และคณะกรรมการผู้บริหาร      บริษัท อโกรว์พลัส จำกัด ร่วมแถลงข่าว

นายวิธวินท์ วิทยานนท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ธุรกิจหลักของซาลัสฯ ให้ความสำคัญไปที่การเพาะปลูก การสกัด การผลิต การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และการทำการตลาดเกี่ยวกับสารสกัดกัญชง สินค้าและบริการได้แก่ CBD Oil, CBD Isolate, CBD Isolate water soluble, CBD Extract, Hemp extract และ Medical Cannabis ในการสกัดจะใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สารสกัดกัญชง ทำให้ซาลัสฯ เป็น โรงงานสกัดกัญชง ที่มีกระบวนการการสกัด มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถผลิตสารสกัด CBD ในระดับสูงและมีคุณภาพที่โดดเด่น ซาลัสฯ ได้นำการผลิตที่ดีที่สุดมาใช้ในโรงงานผลิตตามมาตรฐาน GMP ของ ไทยและยุโรป โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจด้านกัญชงในประเทศไทยรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop service) ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เรามีความแข็งแกร่งด้านความต่อเนื่องและคุณภาพที่ดีของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตของซาลัสเป็นอย่างมาก”

สารสกัด CBD (Cannabidiol) หรือสารสกัดจากกัญชง สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ เครื่องสำอาง (Cosmetic Grade) ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Grade) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Supplements) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Grade)

 

นายตะวัน น้อยมีธนาสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโกรว์พลัส จำกัด เผย เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึง สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงัก อีกทั้งระบบห่วงโซ่การผลิตทั่วโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทั่วโลกเกิดความกังวลเรื่องการขาดแคลนอาหาร บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ ในการเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้น สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและยารักษาโรคด้วยวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งเป็นที่มาของ AgrowPlus และบริษัทในเครือทั้งหมดเป้าหมายของ AgrowPlus ต้องการจะช่วยให้การเกษตรของประเทศดีขึ้น โดยการเข้าสู่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) และ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สามารถตอบโจทย์ในเรื่องมาตรฐานวัตถุดิบทางอาหารที่ดี ปลอดภัย ผู้บริโภคได้วัตถุดิบทางอาหารที่ดี ปลอดภัยต่อสุขภาพ เกษตรกรสามารถขายผลิตผลทางการเกษตรได้มากขึ้น ราคาดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น

นอกจากพืชกัญชงแล้วประเทศไทยยังมีข้อเด่นในเรื่องของสมุนไพรไทยอีกด้วยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพราะประเทศไทยยังไม่มียาตำรับแพทย์แผนไทยเข้าสู่ตลาดโลก หนึ่งในสาเหตุหลักๆ ก็คือ วัตถุดิบสมุนไพรไทย ซึ่งถ้าเราสามารถยกระดับอุตสาหกรรมยาไทย ประเทศไทยจะมีแบรนด์ของยาไทยส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ และสมุนไพรไทยจะกลายเป็นสินค้าส่งออกติด Top 10 รวมไปถึงผลิตผลทางการเกษตรของคนไทย ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารสกัด CBD และกัญชงก่อนใคร ได้ทาง https://www.salusbioceutical.co.th/th หรือทาง Facebook Fanpage: @salusbioceutical