ทีเอ็มบีธนชาตจับมือพรูเด็นเชียลเปิดตัว “ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส”

Categories : Update News, Insurance

Public : 09/27/2022

ทีเอ็มบีธนชาต จับมือกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส” ชูจุดขายให้ความคุ้มครองชีวิตและส่งต่อมรดก พร้อมความคุ้มครองสุขภาพทั้งครอบครัว เคลมค่ารักษาได้ไม่มีดอกจัน

ทีเอ็มบีธนชาต จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด “ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส”  ชูจุดขายหลักด้วยการมอบความคุ้มครองที่คุ้มค่า พร้อมผลประโยชน์มากที่สุด ด้วยแผนออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มครองชีวิต รับเงินคืนแน่นอนทุกปี พร้อมรับเงินสะสมพิเศษที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อีกทั้งยังคุ้มครองสุขภาพทั้งครอบครัว เคลมได้ไม่มีดอกจัน ตอบโจทย์ลูกค้าที่วางแผนส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้คนที่รัก หรือเก็บเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ ตอกย้ำภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพ พร้อมส่งมอบความมั่งคั่งและความอุ่นใจให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้ตามแผนที่ต้องการ เพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคต

นายชวมนต์ วินิจตรงจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารผลิตภัณฑ์พันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งตอบโจทย์ความต้องการและความมั่นคงเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินของลูกค้าให้ดีขึ้น หลังจากร่วมมือกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย พัฒนา ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส ด้วยแผนออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างเงินเก็บสะสมในระยะยาว พร้อมมีเงินสํารองเพื่อการรักษาพยาบาลให้กับครอบครัว หรือกลุ่มลูกค้าอายุน้อย ที่มีสถานภาพโสดที่ต้องการสร้างเงินเก็บพร้อมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยมีทั้งความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและมีเงินออมอยู่ในบัญชีเดียวกัน ไม่ต้องแยกเก็บบัญชีไว้เพื่อออมเงิน โดยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

    • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนทุกปี ๆ ละ 8% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุ 87 ปี
    • รับเงินสะสมพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครอบคลุมทั้งครอบครัว 0.8% ของทุนประกันเริ่มต้น ตลอดอายุกรมธรรม์ และจะได้เงินสะสมพิเศษคงเหลือเมื่อครบสัญญา
    • เมื่อครบกําหนดสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี รับเงินก้อนสูงถึง 888% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
    • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นจากอุบัติเหตุ) สูงสุด 800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และรับความคุ้มครองเพิ่มกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 800% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
    • อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท ทุนประกันภัยขั้นสูง 10 ล้านบาทในทุกช่วงอายุ

“ธนาคารมั่นใจว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนชีวิตทางการเงินได้ง่ายขึ้น รวมทั้งส่งต่อความมั่งคั่ง พร้อมความอุ่นใจให้ลูกค้าและคนที่รักใช้ชีวิตได้ตามแผนที่ต้องการช่วยสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น” นายชวมนต์กล่าว

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการพาณิชย์ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวถึงการผนึกกำลังกับทีเอ็มบีธนชาตเพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการนำเสนอประกันชีวิตเพื่อการส่งต่อมรดกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ด้วยการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันในกรมธรรม์เดียว  ด้วยเงินสะสมพิเศษที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้แบบไม่มีดอกจัน และใช้เคลมได้ทั้งครอบครัว เชื่อว่าการจับมือร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จะเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งทางพรูเด็นเชียล ประเทศไทย และทีเอ็มบีธนชาตที่จะปกป้องชีวิต รวมถึงสุขภาพของลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น พร้อมช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง