บลจ.บีแคป คว้ารางวัลรองอันดับหนึ่ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง”

Categories : Update News, Wealth

Public : 09/28/2022

บลจ.บีแคปคว้ารางวัลรองอันดับ1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง” ประเภทกองทุนร่วม Pooled Fund ของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการลงทุนเป็นเลิศด้วยคุณภาพระดับสากล

นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปปิตอล หรือ BCAP เผยว่า บริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง” ประเภทกองทุนร่วม Pooled Fund จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 23 กันยายน  ที่ผ่านมา

สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย การบริหารจัดการกองทุน,ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัยหลังเกษียณ,บทบาทของ บลจ.ต่อการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุน, บทบาทของบริษัทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , บทบาทของกองทุนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นางเมธ์วดี กล่าวว่า จุดเด่นการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ.บีแคป มีการกระจายการลงทุนไปยังหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก , มีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งทางเลือกสมดุลความเสี่ยง (Employee ’s Choice) และทางเลือกสมดุลตามอายุ (Life Path) รวมทั้งใช้เครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันก็ใช้ระบบงานด้านการบริหารกองทุนที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินของทุกกลุ่มอายุ ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายทางนโยบายการลงทุน

“รางวัลนี้ ถือเป็นความภูมิใจ และตอบแทนการทำงานหนักของคณะผู้บริหาร ทีมผู้จัดการกองทุน และทุกคนในบริษัท ที่พยายามจะยกระดับมาตรฐานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทดูแลบริหารเงินสำรองเลี้ยงชีพ BCAP จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุด ตอบแทนความไว้วางใจของสมาชิกกองทุน” นางเมธ์วดีกล่าว

นางเมธ์วดีกล่าวอีกว่า บลจ.บีแคป มีประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมานาน ทำให้สามารถตอบโจทย์การลงทุน  โดยในช่วง 6 เดือนแรก ปี2565 บลจ.บีแคป เป็นอันดับ 1 ในด้านการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเติบโตขึ้นถึง 33.19% เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมั่นใจในคุณภาพการบริหารการลงทุนเป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับสากล ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

สมาชิกที่เป็นวัยหนุ่มสาวมีระยะเวลาในการลงทุนผ่านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอีกนาน สามารถยอมรับความผัน ผวนของราคาทรัพย์สินที่ลงทุนได้มาก น่าจะมีโอกาสได้ลงทุนในนโยบายการลงทุนนี้ เพื่อให้มีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดี