จรีพร จารุกรสกุล แม่ทัพหญิงคนเก่งแห่ง WHA Group คว้ารางวัล Thailand Top CEO of The Year 2022

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/28/2022
  คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022” ประเภทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นรางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ความสำเร็จของผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ จัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์