กรุงศรีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด

Categories : Update News, PR News

Public : 09/29/2022

 นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ จากขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 72,000 บาท จากการจัดกิจกรรมพิเศษของบริการ Krungsri Mobile App (KMA) ที่บูธกรุงศรีในงาน Money Expo แก่มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางดนตรีสำหรับคนตาบอด โดยมี นายสถาพร นิยมทอง (ที่ จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เป็นผู้แทนรับมอบ