เปิดรายชื่อ 18 ซีอีโอ เข้าชิง SET Awards 2022

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/29/2022
 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมจัดงาน SET Awards 2022 เผยรายชื่อ 18 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 84 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Business Excellence , 63 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล 28 ต.ค. นี้

 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2022 เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัลคือ

กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนที่โดดเด่น

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Awards เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพทางธุกิจและความยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคธุรกิจต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” สำหรับ SET Awards ปีนี้มีผู้บริหารสูงสุด 18 ท่านเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 84 บริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายและเข้าชิงในกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 63 บริษัทในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” นายภากรกล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2022 กล่าวว่า ปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเน้นให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเพิ่มรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Asset Management Company Award – ESG ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ซึ่งมอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน

และเพิ่มรางวัล Commended Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีความก้าวหน้าในการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มรางวัล Best REIT Performance Award ซึ่งจะมอบให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อให้การมอบรางวัลครอบคลุมผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดทุนมากขึ้น

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2022 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายศรพล ตุลยะเสถียร และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย จิรมหาโภคา

สำหรับ 18 รายชื่อ ที่เข้าชิงรางวัล CEO Awards ประจำปี 2022 ประกอบด้วย

1.นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)(CGH)

2. ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)(BCH)

3.นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH)

4.นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)

5.นายวิชัย แสงวงศ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (SKN)

6.นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) (2S)

7.นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)(EA)

8.ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)(VIH)

9.ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (LANNA)

10 นพ.อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR)

11. ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)(WICE)

12.นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(KUMWEL)

13.นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ)

14. ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)(SONIC)

15.อรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (SE)

16.นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS)

17. นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (KWM)

18.นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ Facebook & Youtube: SET Thailand ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/setawards