ธนาคารทิสโก้ จัดเงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.8% ต่อปี

Categories : Update News, Finance

Public : September 29, 2022
  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เอาใจนักออมรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ประกาศดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 1.8% ต่อปี วงเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ และเงื่อนไขธนาคาร