TSR ไฟเขียวแจกวอแรนต์ฟรี 2:1 ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 พันลบ. เสริมแกร่ง! ขยายธุรกิจ

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/29/2022

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) อนุมัติแจกวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของวอแรนต์-ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งรองรับแผนขยายธุรกิจในอนาคต ฟากผู้บริหาร “วรานนท์ คงปฏิมากร” มั่นใจผลงานปี 65 โตเท่าตัว โดยมีกลุ่ม SABUY ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมซัพพอร์ต

นายวรานนท์ คงปฏิมากร ประธานผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (TSR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติแจกวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ TSR ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น โดยเตรียมออกวอแรนต์จำนวนไม่เกิน 274,705,617 หน่วย เพื่อรองรับการขยายกิจการ และนําเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และสํารองเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต

นอกจากนี้ ยังอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 549,411,233 บาท เป็น 824,116,850 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 274,705,617 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 824,116,850 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TSR-W2)

ขณะเดียวกันยังอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีความจําเป็นจะต้องมีแผนสํารองในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนตํ่า ซึ่งการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกที่ดี

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง และกำไรสุทธิทั้งปีจะเติบโตเป็นเท่าตัว จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ 31 ล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิแล้ว 39.46 ล้านบาท

“หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงการได้ร่วมมือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ จากความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำ เมื่อได้มาร่วมกับทาง SABUY ที่มี Ecosystem ของตนเอง มีทีมงานขายที่หลากหลายช่องทางจึงทำให้เป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจของ TSR ที่เดิมใช้การขายแบบ Direct sale เป็นหลัก สามารถเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้น ภายใต้ธุรกิจของกลุ่ม SABUY อาทิเช่น การขายแบบ B2B การเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำอัลคาไลน์ โดยนำเข้าไปขายผ่านช่องทางของตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine) และการเปิดเครือข่ายการขายไปถึงกลุ่ม MLM ซึ่งทาง SABUY ก็มีบริษัทธุรกิจ MLM ในเครืออยู่ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ TSR รวมไปถึงการเปิดโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายช่องทางภายใต้แนวคิดนี้อีกทางหนึ่ง ทำให้มีโอกาสในการขยายตลาด และมุมมองในการขยายธุรกิจมีมากขึ้น และเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ทำให้เกิดการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สอดรับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสในการการขยายธุรกิจ เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต” นายวรานนท์ กล่าวในที่สุด