สลาก แจงการสุ่มเลือกสลากโครงการจองซื้อคนละ 5 เล่ม เพื่อความเท่าเทียม

Categories : Update News, Finance

Public : 09/30/2022

สำนักงานสลากฯ ชี้แจงการปรับระบบสุ่มคัดเลือกสลากในโครงการซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ไม่ได้เป็นการได้สลากงวดเว้นงวด แต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้มีสิทธิฯ เข้าถึงสลากคนละ 5 เล่มได้อย่างเท่าเทียม

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงการที่สำนักงานสลากฯ จะดำเนินการใช้วิธีสุ่มคัดเลือก หรือแรนดอมในการรับสิทธิ์ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ว่า แนวทางนี้จะเป็นการทำให้ผู้มีสิทธิซื้อจองสามารถเข้าถึงสลากฯนำไปจำหน่ายได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถทำรายการได้ในแต่ละงวด โดยเอาจำนวนผู้มีสิทธิ์ในระบบทุกคนมาทำการสุ่มคัดเลือก ให้ได้จำนวนคนพอดีกับจำนวนสลากในระบบที่มีอยู่ คนละ 5 เล่ม หลังจากนั้น เมื่อได้จำนวนผู้มีสิทธิ์ทำรายการในงวดนั้นแล้ว ผู้สิทธิ์จะต้องเข้ามายืนยันการทำรายการก็จะได้รับสลากไปจำหน่าย ส่วนผู้ที่ไม่ได้ถูกสุ่มคัดเลือกในงวดนั้น จะได้รับสิทธิ์ทำรายการในงวดถัดไปทันทีแบบอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมที่เปิดให้ซื้อจองแบบใครมาก่อนได้ก่อน ซึ่งอาจจะไม่ได้รับสลากไปขายเลยก็ได้

"จากการที่มีการสื่อสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อน จนทำให้เกิดความเข้าว่า วิธีการสุ่มคัดเลือกแบบใหม่ จะทำให้ผู้ซื้อ-จองฯ ได้รับสลากงวดเว้นงวดนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะข้อเท็จจริง คือ การสุ่มคัดเลือกในการรับสิทธิ์ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ เป็นการสุ่มคัดเลือกที่ ถ้าไม่ได้รับการสุ่มในงวดนี้ก็จะได้รับสิทธิ์งวดหน้าโดยอัตโนมัติ เป็นการันตีว่า งวดหน้าจะได้รับสลากอย่างแน่นอน ดังนั้น จะมีความแตกต่างจากที่ผ่านมา ซึ่งผู้ซื้อ-จองฯ จะต้องไปกดทำรายการด้วยตนเอง ต้องกดแย่งกันอาจจะไม่มีทางทำรายการได้เลย เพราะไปแย่งไม่ทัน แต่การสุ่มแบบนี้ โอกาสที่จะได้ทุกงวดก็ยังมีอยู่"

พันโท หนุน กล่าวต่อว่า วิธีนี้สำนักงานสลากฯ มุ่งหวังว่าจะช่วยลดปัญหาการเข้าถึงการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ไม่ต้องมีปัญหาการต่อคิวทำรายการหน้าตู้เอทีเอ็ม ในขณะเดียวกันผู้พิการหรือผู้สูงอายุก็ได้รับความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปรอจองคิวตั้งแต่เช้า อีกทั้งยังลดข้อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ด้วย

“ที่สำคัญขอยืนยันว่า ระบบสุ่มคัดเลือกที่ดำเนินการนี้ จะมีความเป็นธรรม และเป็นการกระจายให้ผู้ที่อยู่ในระบบซื้อจองได้มีโอกาสเข้าถึงสลากคนละ 5 เล่มทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน” ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าว