สุดยอด CEO ธุรกิจประกันภัย “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”

Categories : Insurance, PR News

Public : 09/30/2022

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย เข้ารับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022” โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น บริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ