บลจ.ทิสโก้ชวนลงทุน SSF และ RMF คุ้มคูณ 3 ได้ลงทุน วางแผนภาษี โปรโมชันพิเศษ !

Categories : Update News, Wealth

Public : 09/30/2022

บลจ.ทิสโก้ชวนนักลงทุนซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) รับเทศกาลวางแผนภาษีปลายปี ชูความคุ้มคูณ 3 ได้ลงทุนในกองทุนที่มีศักยภาพ วางแผนภาษี และรับโปรโมชันพิเศษ! พร้อมเปิดโพย 8 กองทุนเด็ดน่าชอป

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า ช่วงปลายปีเป็นช่วงที่ลูกค้าและนักลงทุนมักจะสนใจกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งบลจ.ทิสโก้มีกองทุนหลากหลายนโยบายให้เลือกลงทุน แต่เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสนใจลงทุนง่ายขึ้น บลจ.ทิสโก้จึงคัดเลือก 8 กองทุน SSF และ RMF มีศัยกภาพการเติบโตสูงมาให้เลือกลงทุน แบ่งเป็น กองทุน SSF ได้แก่ TISCOWB-SSF, TSF-SSF, TISCOUS-SSF และ TCHTECH-SSF และกองทุน RMF ได้แก่ TINRMF-A, TSFRMF-A, TCHTECHRMF-A และ TTECHRMF-A

พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุน TSF-A มูลค่า 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้ที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน SSF RMF และ LTF จากบริษัทจัดการอื่นมายัง บลจ. ทิสโก้ โดยมียอดเงินสับเปลี่ยนเข้ากองทุน SSF RMF และ LTF ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุน TSF-A มูลค่า 100 บาท สูงสุด 20,000 บาท