CH เปิดโรงงานต้อนรับ เลขาธิการ ก.ล.ต.กัมพูชา

Categories : Stock Market, PR News

Public : 10/04/2022
นายศักดา ศรีแสงนาม (แถวหน้าคนที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม (แถวหน้าคนที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม (แถวหน้าคนที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ นายสรกฤช รอดทิม (แถวหน้าคนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH พร้อมด้วย นายสุพล ค้าพลอยดี (แถวหน้าคนซ้ายสุด) และนายมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม (แถวหน้าคนที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับนายโส สุจิต (H.E.Sou Socheat) (แถวหน้า คนที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา ในโอกาสเข้ารับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมโรงงาน ณ โรงงานท่าฉลอม บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้