บางจากฯ ร่วมกับ SCBS เปลี่ยนพอยท์เป็นกองทุน ผ่าน Bangchak Application

Categories : Update News, PR News

Public : 10/06/2022

 

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม กรรมการผู้จัดการ Chief Digital Business Group บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ร่วมแนะนำโครงการ Pont to Invest ให้สมาชิกบางจากเปลี่ยนพอยท์ (Bangchak Point) เป็นส่วนลดกองทุนรวม  โดยใช้ 500 พอยท์ แลกรับรหัสส่วนลดผ่าน Bangchak Application มูลค่า 100 บาท เพื่อนำไปซื้อกองทุนรวมผ่าน Easy Invest Application  เพิ่มความสะดวกสบายในการลงทุน เป็นการส่งเสริมการออมได้อีกทางหนึ่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmiles.com

 

บางจากฯ  สร้างสรรค์สิทธิประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้ร่วม กับ SCBS ในโครงการ “Point to Invest” เพิ่มทางเลือกใหม่ที่ทำให้สมาชิกบางจากสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น  ซึ่ง SCBS  เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการเงินที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง   จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของทั้งสององค์กร

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bcpgreenmiles.com/th/Promotion/detail/scbpointtoinvest