ซีไอเอ็มบีไทย ติดสปีดดอกเบี้ยส่งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์รับดอกเบี้ยสูงสุด 1%

Categories : Update News, Finance

Public : 10/06/2022
     

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1% ต่อปี เมื่อลูกค้ามีวงเงินฝากมากกว่า 3,000,000 30,000,000 ล้านบาท ถูกใจคนชอบมีสมุดคู่ฝากและยังสามารถรับดอกเบี้ยทันทีทุกเดือน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์ เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล วัด หรือโบสถ์ โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น และเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 20.00 น. หรือhttps://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/speed-savings-account-maximum-interest-rate-at-1-05-p-a.html