ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

Categories : PR News

Public : 10/06/2022
ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อชาวฟิลิปปินส์
นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ นำโดย นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ และ นายศุภกิตติ บุญเวช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบัญชีและการเงิน เข้าเยี่ยมคารวะ หารือถึงการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล รวมถึงแผนงานและโอกาสการขยายธุรกิจ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน สถาบันการเงินและธนาคารชั้นนำต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับภาครัฐช่วยเหลือประชาชนชาวฟิลิปปินส์ในทุกมิติ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชน ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์