SAKลั่น สคบ.คุมเพดานเช่าซื้อรถไม่กระทบรายได้เหตุคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเพดาน

Categories : Uncategorized

Public : 10/06/2022

  

บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย เผย สคบ.วางแนวทางปรับลดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่กระทบต่อธุรกิจ ชูการดำเนินงานผู้นำให้บริการสินเชื่อที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน มอบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ต่ำกว่าเพดานเฉลี่ย 20% ต่อปี พร้อมมีพอร์ตสินเชื่อมีความหลากหลายขับเคลื่อนรายได้เติบโต  ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนเพียง 5.2% มั่นใจทั้งปีพอร์ตเติบโต25%

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้แบรนด์ ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยกำหนดกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 23% ต่อปี สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (รถมือหนึ่ง) ไม่เกิน 10% ต่อปี และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (รถมือสอง) ไม่เกิน 15% ต่อปีนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด เนื่องจากพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อมีอัตราดอกเบี้ยรับเฉลี่ยที่ 20% ซึ่งต่ำกว่าเพดานอัตราดอกเบี้ยที่ สคบ.กำหนดไว้ 

 

นอกจากนี้ พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อเช่าซื้อรถแลกเงิน (Hire-Purchase and Car for Cash) มีสัดส่วนเพียง 5.2% (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จากพอร์ตสินเชื่อโดยรวมทั้งหมด โดยเป็นสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่เป็นหลัก ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถแลกเงิน (รถยนต์กระบะ รถเก๋ง รถตู้) มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ประกอบกับการพิจารณาให้สินเชื่อที่แก่ประชาชนที่ต้องแหล่งเงินทุนนำไปประกอบอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืนทำให้คุณภาพลูกหนี้ของ SAK อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกด้วย  

“เรามีความแข็งแกร่งในด้านพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลาย ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย SAK มีสินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน (Vehicle Title Loan) เป็นพอร์ตใหญ่ ตามด้วยสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) ล่าสุดสินเชื่อโดรนเพื่อการเกษตร รวมทั้งวางแผนเปิดตัวสินเชื่อเพิ่มเติมใหม่ๆ อีกในอนาคต” นายศิวพงศ์ กล่าวว่า  

 

สำหรับแผนดำเนินงานในช่วงไตรมาส โค้งสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานให้เติบโตยั่งยืน ที่เข้าใจและเข้าถึงประชาชนที่มอบสินเชื่อเพื่อสังคมโดยเคียงข้างเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน SAK มีสาขาที่ให้บริการ 929 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวันตก จึงมั่นใจว่าด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจในปีนี้ พอร์ตสินเชื่อเป็นไปตามเป้าหมาย