ธพว. เร่งช่วยลูกค้าเอสเอ็มอีที่ประสบภัยพายุโนรู

Categories : Update News, ESG News

Public : 10/06/2022

ธพว.ตรวจเยี่ยมสาขาขอนแก่น มอบนโยบายเร่งช่วย SMEs ประสบภัย ‘พายุโนรู’ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยม SME D Bank สาขาขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจาก “พายุโนรู” ผ่าน “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ” ได้แก่ 1.มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 6 เดือน และ 2.มาตรการเติมทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุด 2 ปีแรก

ทั้งนี้ SME D Bank ห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อน จึงร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จัดทำ “ถุงยังชีพ” บรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น