ไอซีบีซี (ไทย) มอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Categories : PR News

Public : 10/07/2022
นางสาวจิตตวดี แสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสาขา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารในการมอบถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด ให้กับ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยในถุงยังชีพประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรคที่จำเป็น นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับพนักงานในการมีส่วนร่วมเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการร่วมบรรจุถุงยังชีพและส่งมอบให้กับเทศบาลนครอุบลราชธานี