สุดปลื้ม ! ทิพยประกันภัย คว้า 3 รางวัลใหญ่ ประจำปีจากคปภ.

Categories : Insurance, PR News

Public : 10/07/2022
 

 

พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ กรรมการบริษัท บมจ.ทิพยประกันภัย เข้ารับ รางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 3 ประจำปี 2564 และรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ บมจ.ทิพยประกันภัย เข้ารับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งทิพยประกันภัย ได้รับการพิจารณาให้รับ 3 รางวัลเกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards 2022) ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นประธานในงานและมอบรางวัล สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภัยที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีศักยภาพในการดำเนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีธรรมาภิบาลเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมบริษัทประกันภัยที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพการดำเนินงาน และบริการประชาชน รวมถึงส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของประชาชน ณ ห้องฟินิกซ์ เมืองทองธานี

รางวัลทั้ง 3 รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงาน ทิพยประกันภัยทุกคน ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยและยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับการให้บริการที่เป็นเลิศและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์สูงสุด เป็นการช่วยดูแลประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติให้สามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย