ออมสิน เตรียมเปิดตัว MyMo – My Credit พร้อมตั้งบริษัทลูกให้กู้สินเชื่อบุคคล ให้กู้ดอกเบี้ยแก้หนี้ครัวเรือน

Categories : Update News, Finance

Public : 10/10/2022

ออมสิน เตรียมเปิดให้กู้สินเชื่อ MyMo - My Credit ผ่านแอป ไม่ต้องใช้เอกสาร ดอกเบี้ยต่ำ 1.25%ต่อเดือน พร้อมแตกไลน์ทำธุรกิจนอนแบงก์ ปล่อยสินเชื่อบุคคล หวังแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า  ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดให้บริการสินเชื่อ MyMo - My Credit แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย แรงงานนอกระบบ และมนุษย์เงินเดือน เฉลี่ยให้วงเงินกู้ไม่เกิน 1 -  3 หมื่นบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 1.25% ต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ และอนุมัติเร็วผ่านแอป ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี  ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนได้ โดยคาดว่า จะมีผู้ใช้บริการกว่า 100,000 ราย ตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ 1,000 – 2,000 ล้านบาท  ในระยะแรก คาดเริ่มเปิดตัวได้ในเดือน พ.ย. -  ธ.ค. 2565 นี้ สินเชื่อ MyMo MyCredit มีจุดเด่นคือลูกค้าธนาคารออมสินสามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อผ่านแอป MyMo ได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ และไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ เพียงกรอกเลขที่และข้อมูลบัตรประชาชน และธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ โดยธนาคารจะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้า (Financial Transaction) มาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ แทนการวิเคราะห์รายได้ เรียกว่า Alternative Credit Score ซึ่งหากลูกค้าผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็จะสามารถสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีให้กับตัวเอง ที่เรียกว่า My Credit โดยลูกค้าสามารถทำสัญญาเงินกู้บนแอป MyMo และรับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรง จากนั้นการจ่ายเงินงวดทำได้โดยธนาคารจะหักจากบัญชีเงินฝากเมื่อครบกำหนดชำระในแต่ละงวดโดยอัตโนมัติ เป็นการอนุมัติสินเชื่อผ่านแอป (Digital Lending) ตลอดทั้งกระบวนการ โดยลูกค้าไม่ต้องไปติดต่อธนาคาร

 

ปัจจุบันคนฐานรากยังขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ำ จึงทำให้ต้องหันไปพึ่งการกู้นอกระบบ กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ธนาคารออมสินได้เดินหน้าทำธุรกิจบนหลักการเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนเตั้งบริษัทลูกเพื่อเข้าทำธุรกิจ Non Bank  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปล่อยสินเชื่อเร่งด่วนสำหรับลูกค้าบุคคล หรือ P - loan ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธุรกิจ Non Bank รายอื่น เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่เป็นธรรม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมยื่นขอใบอนุญาตทำธุรกิจ Non Bank กับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ราวปลายปี 2566

บริษัทลูกดังกล่าวจะทำให้ธนาคารออมสิน สามารถเข้าไปช่วยปล่อยกู้รายย่อยได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันคนกลุ่มกู้เงินจาก นอนแบงก์ก็เสียดอกเบี้ยอยู่ราว 25% ซึ่งถ้าตั้งบริษัชทสำเร็จจะสามารถปล่อยกู้ได้ต่ำกว่าตลาด 5%