SCGP ผนึกพันธมิตรชั้นนำ เป็นผู้แทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

Categories : Update News, Stock Market

Public : 10/10/2022

  

SCGP จับมือ พันธมิตรผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำ ส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชันสินค้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบรับความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคด้านสุขภาพและการแพทย์ในไทยและภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสผู้บริโภคเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขไปพร้อมกับเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ  

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาSCGP ได้เข้าลงทุนใน Deltalab, S.L. (Deltalabผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศสเปน อันเป็นก้าวสำคัญของ SCGP ในการเข้าสู่ตลาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการส่งมอบผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง มายังตลาดในอาเซียน  ที่ลูกค้าใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค 

 ดังนั้น เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ SCGP จึงผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตรผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์  ได้แก่ บริษัทเมดิทอป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์กว่า 37 ปี เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สถานพยาบาล มหาวิทยาลัย ร้านขายยา รวมถึงเป็นผู้ส่งออกเครื่องมือแพทย์และเครื่องวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน บริษัทแอฟฟินิเท็ค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อาหารเลี้ยงเชื้อ ชุดตรวจความปลอดภัยทางอาหาร สำหรับห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง  โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากว่า 27 ปี และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางการตลาดเครื่องมือวิเคราะห์และวินิจฉัยทางการแพทย์ในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การจำหน่ายเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์และน้ำยาทดสอบมานานกว่า 27 ปี  อีกทั้งมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสนับสนุนเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ และมีความเชี่ยวชาญในระบบซอฟท์แวร์ LIS (Laboratory Information Software) 

 ความร่วมมือกับบริษัทจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำทั้ง รายนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการแพทย์ในประเทศไทยในการรองรับการใช้งานของผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดในอาเซียนได้อย่างรวดเร็ว เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลนำไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ ๆ เสริมศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน” นายวิชาญ กล่าว