ทิพยประกันภัย ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต จากโศกนาฏกรรม หนองบัวลำภู

Categories : Insurance, PR News

Public : 10/10/2022

ทิพยประกันภัย ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต จากโศกนาฏกรรม หนองบัวลำภู พร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนและมอบเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

จากโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญประชาชนคนไทยและชาวโลกที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บ พร้อมสั่งการให้ทีมสินไหมพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตที่มีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของทิพยประกันภัยทันที และยังให้พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มทุนประกัน และมอบเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งทีมสินไหมทดแทนได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว และจากเหตุการณ์นี้มีผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ จำนวน 4 ท่านคือ

1.นางบัวสอน แสนคุ้ม ได้รับความคุ้มครองจากบัตรเดบิต PEARL ธนาคารกรุงไทย เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 30,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอีก 70,000 บาท และได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อีก 100,000 บาท

2.นายสันติ ประทุมชัย ได้รับความคุ้มครองจากบัตรเดบิต PEARL ธนาคารกรุงไทย เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 30,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอีก 70,000 บาท

3.นายวีรชน บุญวิเทียน ได้รับความคุ้มครองจากบัตรเดบิต pearl ธนาคารกรุงไทย เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 30,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอีก 70,000 บาท

4.นางสาวมลิวัลย์ ลาโสภา ได้รับความคุ้มครองจากบัตรเดบิตออมสิน สบายใจ ของธนาคารออมสิน เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 10,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอีก 40,000 บาท

ทิพยประกันภัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีกครั้ง ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด