“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดคลังความรู้ออนไลน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน PVD Space by SET สร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ”

Categories : Update News, Stock Market

Public : 10/12/2022
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอนำส่งข่าวสั้น “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดคลังความรู้ออนไลน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน PVD Space by SET สร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนมนุษย์เงินเดือนสร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ ผ่านคลังความรู้ออนไลน์ “PVD Space by SET” แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ครบวงจรเกี่ยวกับการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ผู้ออมเลือกนโยบายลงทุนที่เหมาะกับตนเองและสถานการณ์ในปัจจุบัน บริหารจัดการการเงินและการลงทุนให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินรองรับการเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ   PVD Space by SET ประกอบด้วยเครื่องมือและสื่อความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่หลากหลาย อาทิ infographic บทความ โปรแกรมคำนวณ หลักสูตร SET e-Learning ชุด “PVD Space: วางแผนออม PVD ตามช่วงวัย” และ “วางแผนจัดการ PVD รับมือวิกฤต” ตอบโจทย์สมาชิก PVD และประชาชนทั่วไป ง่ายต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังได้ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พัฒนาสื่อ e-Learning สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 9 หลักสูตรเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนที่เหมาะสม ผู้สนใจติดตามสื่อความรู้ PVD Space by SET ตอบทุกโจทย์เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องรู้ได้ที่ www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/pvd#pvd