พราวนภาสุนทราภรณ์

Categories : PR News

Public : 10/14/2022
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล , อติพร เสนะวงศ์ และ สมศักดิ์ จิตติพลังศรี แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “พราวนภาสุนทราภรณ์” รวบรวมศิลปินทั้งรุ่นออริจินัลอย่าง พรศุลี วิชเวช , เจือนศักด์ น้อยสุวรรณ พร้อมคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญรุ่นกลาง ดนุพล แก้วกาญจน์ , นันทิดา แก้วบัวสาย , อรวี สัจจานนท์ และศิลปินรุ่นใหม่สืบสานงานเพลงสุนทราภรณ์ ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ , กิตติธัช แก้วอุทัย และ ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน จัดการแสดงในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)