PTGร่วมสนับสนุนโรงครัวพระราชทาน

Categories : Update News, ESG News

Public : 10/14/2022

PTG ร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยและกัลยาณมิตรนำทัพสนับสนุนก๊าซหุงต้มพีที น้ำมันปาล์มมีสุข และกาแฟพันธ์ไทย ให้กับโรงครัวพระราชทาน

                 บริษัท แอตลาสเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) นำทัพสนับสนุนก๊าซหุงต้มพีที น้ำมันปาล์มมีสุข และกาแฟพันธ์ไทย ให้กับโรงครัวพระราชทาน ร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยและกัลยาณมิตร เพื่อเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับพี่น้องประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ทีผ่านมา  

                       นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที พร้อมด้วย นายเขมภพ คชเสนี ตัวแทนบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มมีสุข  ร่วมนำ ก๊าซหุงต้มพีที และ น้ำมันปาล์มมีสุข  สนับสนุนให้แก่สมาคมภัตตาคารไทย โดยนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหาร ณ โรงครัวพระราชทาน ฝั่งถนนพิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากัลยาณมิตร  เพื่อเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับพี่น้องประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ พร้อมนำรถกาแฟพันธ์ไทยเคลื่อนที่มาให้บริการ และนำทีมงานร่วมประกอบอาหารปรุงสุกและจ่ายแจกแก่ประชาชนที่มาในงานดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้คนไทยอยู่ดี มีสุข