ไทยประกันชีวิตให้กำลังใจลูกค้าที่ประสบเหตุ จ.หนองบัวลำภู

Categories : Insurance, PR News

Public : 10/14/2022

 

นางดวงใจ เปี้ยราษฎร์ ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 89 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชนเป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนางปราณี  สารีแก้ว ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในจังหวัดหนองบัวลำภู