สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล” CEO แห่ง ASIAN กับอีกหนึ่งบทบาทเพื่อสังคม บริจาค100 ล้านบาท ให้ “ศิริราช”

Categories : ESG News, PR News

Public : 10/17/2022
 

 

‘คุณสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล’ เจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งในประเทศไทย มอบเงินส่วนตัวในนาม มูลนิธิสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เป็นจำนวน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยแนวคิดที่ว่า “เมื่อวันนี้เรามีแล้ว พอใช้แล้ว ที่เกินพอก็คืนให้สังคม การที่บริจาคให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาตินั้น ผมเห็นว่า ในปี 2565 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” หากทุกครอบครัวมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ถูกวิธี จะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติอีกทาง อยากเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันสร้างศูนย์ฯ แห่งนี้ให้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” ซึ่งการให้ในครั้งนี้นับว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

 

สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศต่อไป โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนคนไทยในเดือนกรกฎาคม 2566 ส่วนการก่อสร้างระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินการในปี 2566 – 2568 ซึ่งขณะนี้ยังขาดงบประมาณก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ทางการการแพทย์ อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท

การบริจาคในครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่ คุณสมศักดิ์ ได้ทำการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะก่อนหน้านี้ได้บริจาคให้โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม อาทิ บริจาคเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง-แม่สาย ของ “อาทิ วราห์ คงมาลัย” หรือ “ตูน บอดี้สแลม” มอบเงิน 5 ล้านบาท ให้กับอาจารย์เดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลทางเลือก โดยใช้กัญชาในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาอนุมัติมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คนละ 10,000 บาท จำนวน 100 ทุน รวมปีละ 1 ล้านบาทอีกด้วย

แต่กว่าที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จ และเดินหน้าบริจาคให้กับหน่วยงาน องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคมในวันนี้ได้ ครอบครัวของคุณสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เริ่มต้นจากการเป็นผู้ค้าขายปลาในตลาด คุณสมศักดิ์ เล่าว่า “ก่อนจะก่อร่างสร้างตัวมาได้ เรารู้ว่าความจนมันลำบากอย่างไร แนวคิดในการให้เสมือนการตอบแทนให้กับแผ่นดินในพื้นที่ทำกิน นั่นก็คือ จังหวัดสมุทรสาคร ถิ่นที่ทำให้ ASIAN สร้างรายได้และกิจการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอีกหนึ่งการแบ่งปันในการมอบความสุขให้กับคนในสังคมอีกด้วย” ปัจจุบัน คุณสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป แช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของลูกค้าและภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ซึ่งได้แก่ แบรนด์ monchou Hajiko และ Pro ธุรกิจแปรรูปทูน่า และธุรกิจอาหารสัตว์น้ำเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา จำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลก มูลค่าปีละประมาณกว่าหมื่นล้านบาท โดยเริ่มจากธุรกิจของครอบครัว ที่ค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้กับภัตตาคารและห้องเย็นต่าง ๆ และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ภายใต้ชื่อบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 บริษัทได้เติบโตขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ารวม 10 บริษัท ที่จัดตั้งทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ หนึ่งในนั้นได้แก่ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาป่น จำหน่ายและส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ จากปณิธานในการช่วยเหลือสังคม คุณสมศักดิ์ จึงดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารองค์กรแบบยั่งยืน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืนของโลก ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน เพื่อตอบสนองประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่างๆ ผ่านการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดที่ว่า "ความยั่งยืนของธุรกิจมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ"

และด้วยการดำเนินงาน รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตทางธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังทั่วโลกของ ASIAN คุณสมศักดิ์ ได้เตรียมการและวางแผนธุรกิจ สร้างบรรดาบุคลากร และสายการผลิตที่ทันสมัย เตรียมความพร้อมนำทัพ ASIAN สู่รายได้ 1.8 หมื่นล้านบาท ตามเป้าหมายต่อไป คือก้าวย่างแห่งการเติบโตในสายงานธุรกิจ ภายใต้ความเชื่อว่า ความรู้ ความสามารถ และจิตใจที่รักการ “ให้”แก่สังคมผู้ด้อยโอกาส จะทำให้ธุรกิจของ ‘สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล’ เติบโตอย่างมั่นคงตลอดไป