ซันเทคฯ ร่วมโครงการสินเชื่อ EXIM BIZ Transformation เอ็กซิมแบงก์อนุมัติเงินกู้ 60.17 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Categories : Stock Market, PR News

Public : October 17, 2022

ซันเทคฯ เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ EXIM BIZ Transformation Loan โดย เอ็กซิมแบงก์ อนุมัติเงินกู้วงเงิน 60.17 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกคงที่ 2% เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต

นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ EXIM BIZ Transformation Loan ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ เอ็กซิมแบงก์เพื่อนำมาลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มการผลิตและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ซันเทคฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จำนวน 60.17 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 คงที่ 2.00% ปีที่ 3 – 5 อยู่ที่ Prime Rate – 2.00%

สำหรับโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และ ต้องการซื้อ หรือปรับปรุงเครื่องจักรหรือลงทุนในเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการที่เริ่มฟื้นตัวให้กลับมาประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ(S/M/L) ที่อยู่ในทุก กลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-Curve) และอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19