ออมสิน จัดให้สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน กู้ได้สูงถึง 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยพิเศษถึง 31 ต.ค. นี้

Categories : Update News, Finance

Public : 10/17/2022
 

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน กู้ได้สูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยพิเศษ 3.00% 6 เดือนแรก (MRR-3.245%) ผ่อนต่ำล้านละ 3,990 บาท/เดือน 6 เดือนแรก มีระยะเวลาผ่อนนาน 30 ปี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น เป็นต้น

 

หลักประกัน ได้แก่ ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้คือ

ต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 

ยื่นกู้ภายใน 31 ตุลาคม 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

  สินเชื่อบ้านออมสินแลกเงิน