ทีเอ็มบีธนชาต ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม พักชำระค่างวด และขยายเวลาผ่อนชำระ

Categories : Update News, Finance

Public : 10/18/2022
 

ทีเอ็มบีธนชาต มีความห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมช่วยเหลือในยามลูกค้าประสบปัญหา เพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดี มีสภาพคล่องแม้ในยามวิกฤต ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ครอบคลุมสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ และลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ โดยมาตรการประกอบด้วย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย • สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์คำประกัน • ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 3 เดือน หรือ • ชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 3 เดือน หรือ • ชำระขั้นต่ำ 20% ของค่างวดผ่อน นาน 3 เดือน • บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด • บัตรเครดิต ลดดอกเบี้ยเหลือ 12% พร้อมผ่อนชำระยอดค้างได้สูงสุด 84 เดือน • บัตรกดเงินสด (Flash Card) ลดดอกเบี้ยเหลือ 22% พร้อมผ่อนชำระยอดค้างได้สูงสุด 84 เดือนและสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ธนาคารมีมาตรการรองรับเพิ่มเติม คือ พักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น มีแหล่งที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ประกอบการในพื้นที่ ที่ทางราชการกำหนดให้เป็นเขตภัยพิบัติ เป็นต้น • สินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถแลกเงิน • พักชำระค่างวดสูงสุด 2 เดือน (รวมงวดค้างชำระหากมี) หรือ • ลดค่างวด หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือมาตรการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม • กรณีลูกค้าค้างชำระต้องไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้องโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ

• สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (สินเชื่อเล่มแลกเงิน) • พักชำระค่างวดสูงสุด 2 เดือน • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 70% ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน • กรณีลูกค้าค้างชำระต้องไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้องโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการรับความช่วยเหลือ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ทางเว็บไซต์ https://www.ttbbank.com/th/tang-luk ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 โดยเงื่อนไขและการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ มาตรการช่วยเหลือครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอี ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าบริหารการเงินพิเศษ เพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อได้ โดยมีการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยพิบัติโดยตรง หรือทางอ้อม เช่น มีคู่ค้าหรือลูกค้าที่ประสบภัย • สินเชื่อระยะยาว ลูกค้าไม่ต้องจ่ายชำระเงินต้น จ่ายเพียงดอกเบี้ยปกติ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน • สินเชื่อระยะสั้น ขยายระยะเวลาชำระเงิน หรือต่ออายุสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ลูกค้าธุรกิจของ ทีทีบี สามารถขอร่วมมาตรการ ได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร เพื่อขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2566