AGE มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบน้ำท่วม ในพื้นที่รอบคลังสินค้าอำเภอนครหลวง

Categories : Uncategorized

Public : 10/19/2022
นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบถุงยังชีพในโครงการ "เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รอบคลังสินค้าอำเภอนครหลวง ในพื้นที่ตำบลแม่ลา และตำบลบางพระครู รวม10 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 600 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยของคนในชุมชน โดยมี นาย วิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง คุณอธิภัทร ควรสถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาวุโสคลังสินค้าและโลจิสติกส์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมส่งมอบด้วย ณ ชุมชนตำบลแม่ลาและตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา